coin, money, business-2308140.jpg

Jak wartości czynią firmę unikatową

Życie w zgodzie z jasno określonymi wartościami daje poczucie sensu i stabilności. Nie inaczej jest z firmami. Te, które wiedzą, na czym budują, co jest głównym wyznacznikiem ich funkcjonowania na rynku, na jakich zasadach tworzą swoje relacje otoczeniem, ale także co czyni ich ofertę wyjątkową, radzą sobie znacznie lepiej. Dzięki jasno zdefiniowanym wartościom i umiejętnym ich komunikowaniu zyskują przewagę konkurencyjną, która nie musi opierać się jedynie na cenie.

Różne poziomy wartości w firm

Mówiąc o wartościach w kontekście działalności firmy można wyróżnić kilka ich poziomów. Każdy z nich pełni inną funkcję i wymaga innego sposobu traktowania. Wartości mogą być utożsamiane z panującymi w firmie zasadami, albo kojarzone z jej ofertą. Mogą być także analizowane w kontekście ekonomicznym (np. wartość pracy), albo odnoszone do celów strategicznych i wyrażane poprzez kejpiaje (KPI). W kontekście marketingowym najbardziej zasadne wydaje się rozróżnienie między wartościami firmy i oferty.

Wartości firmowe mają ścisły związek z wizją i misją firmy, są po prostu elementem jej tożsamości. Znajdują swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej. Często kojarzone są z mitem założycielskim, dlatego właściwie sformułowane bywają trwałe i niezmienne. Tak rozumiane wartości są wyznacznikiem sposobu zarządzania organizacją jako całością. To w nich kryją się wytyczne dotyczące podejmowania decyzji. Jeśli dla firmy wartością jest ekologia, to wiadomo, że z pewnych działań się wycofa, a inne będzie wspierać. Wartości odnoszące się do relacji międzyludzkich (np. równe traktowanie) będą natomiast definiowały całą politykę kadrową. Ważne jest, aby wartości, które firma zdefiniowała i uznaje za ważne, przekładały się na jej codzienne  funkcjonowanie i nie były wykorzystywane jedynie w celach promocyjnych.

Wartości firmowe a wartość oferty

Podczas gdy na poziomie zarządzania mówi się głównie o wartościach firmowych, tak na poziomie sprzedaży częściej kwestie te będą sprowadzane do oferty. Tak rozumiana wartość to nic innego, jak zalety i korzyści, które czynią ją unikatową. Jej źródłem rzadko jednak bywa tzw. rdzeń produktu (jego parametry techniczne), ale częściej sposób opowiedzenia o nich oraz inne elementy różnicujące jak np. wizerunek producenta, opakowanie, bądź sposób obsługi. Zagadnienie to ma ścisły związek ze strukturą produktu i jego warstwami, z których każda może kryć w sobie inną wartość.

Wartości firmowe oraz wartość oferty nie są zatem tym samym. Pierwsze mają związek z tożsamością, a drugie odnoszą się do zalet i korzyści. Mówiąc bardziej obrazowo wartości firmowe można porównać do kompasu, który wskazuje kierunek działania firmy, a wartości oferty są rodzajem kotwicy, która ma zatrzymać klientów przy firmie.

Wartość oferty jako klucz efektywnej sprzedaży

Odpowiednio zdefiniowana i właściwie zakomunikowana wartość produktu, bądź usługi ma bezpośredni wpływ na jego sprzedaż. Aby tak się jednak stało wcześniej trzeba włożyć pewien wysiłek w jej opracowanie. Źródeł wartości oferty należy szukać zarówno w samym produkcie, sposobie obsługi, jak i usługach dodatkowych, ponadstandardowych, które można po prostu zainicjować. W ten sposób wartością produktu może być jakaś jego funkcjonalność (np. łatwy sposób składania), czy wyróżniający kolor, ale także dogodne formy płatności, czy aromatyczna kawa w trakcie trwania obsługi. O tym, co stanowi wartość oferty nie decyduje firma, ale klient. To jego ocena jest tu najważniejsza, dlatego przy definiowaniu tych wartości zawsze należy sobie zadać pytanie, ale co z tego wynika dla klienta, jaką on odniesie z tego korzyść. Warto przy tym pamiętać, że klienci są różni, czyli to, co dla jednych jest interesujące, dla innych już takie nie jest. Aby właściwie zdefiniować wartość własnej oferty należy przede wszystkim dobrze poznać swoją grupę docelową i jej potrzeby oraz na bieżąco monitorować rynek i panujące na nim trendy. Warto przy tym pamiętać, że postrzeganie pewnych wartości może się zmieniać w czasie, czyli to co dotychczas było odbierane jako unikatowe przestaje już takim być (bo np. stało się standardem w branży), a to, co wcześniej nie wzbudzało zainteresowania zaczyna być modne. Raz stworzona lista wartości oferty firmy nie jest zatem czymś niezmiennym, ale wymaga ciągłej aktualizacji.

Wartości należy komunikować

Wartości firmowe, tworząc wizerunek, budują pozycję firmy długofalowo, natomiast odpowiednio zdefiniowana wartość oferty wpływa na jej sukces sprzedażowy. Oba rodzaje wartości są tak samo ważne, jednak swoją rolę spełnią tylko wówczas, gdy będą w odpowiedni sposób zakomunikowane. Dotyczy to zarówno ich poziomu treściowego, jak i doboru kanału przekazu. W zasadzie każdy content powinien w sposób bezpośredni odwoływać się do wartości firmowych, pokazując, że nie są to jedynie szczytne hasła, ale realny sposób działania. Wartości powinny być mocno wyeksponowane na stronie firmowej oraz wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych. Warto również odwoływać się do nich podczas prezentacji, wystąpień publicznych, czy spotkań biznesowych. To samo dotyczy wartości produktów bądź usług, na których należy budować cały proces sprzedaży oraz wykorzystywać przy tworzeniu lejków marketingowych. Odpowiednio zdefiniowane wartości warto np. zamieszczać na kartach produktów, ale przede wszystkim tworzyć na ich bazie oferty, a potem używać jako argumentów w trakcie rozmów handlowych.

– – – – – – – – – –

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zdefiniowaniu i właściwym komunikowaniu wartości Twojej firmy zapraszam do współpracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *